System iPrzedszkole

Zapraszamy Rodziców/opiekunów prawnych dzieci do zapoznania się z procedurą korzystania z systemu iPrzedszkole obowiązującą w naszej placówce.

PROCEDURA KORZYSTANIA Z SYSTEMU iPrzedszkole2019