Nasi sponsorzy

Poznaj listę Firm i Fundacji, które wspierają działalność przedszkola. Serdecznie Wam wszystkim dziękujemy!!! Jeżeli chcesz dołączyć do grona Sponsorów naszej placówki, zapoznaj się z informacjami zawartymi poniżej. Wszystkie uzyskane przez nas środki przeznaczamy na cele przedszkolne!

Zostań sponsorem!

Nasza placówka jest miejscem specjalistycznej opieki okulistyczno-edukacyjnej dla dzieci z różnymi schorzeniami narządu wzroku. Staramy się zapewnić zarówno profesjonalną opiekę medyczną, jak i bogatą ofertę programową dla dzieci do nas uczęszczających. Wymaga to nie tylko dużego zaangażowania i czasu wszystkich osób pracujących w przedszkolu, ale także pieniędzy.

Chętnie nawiążemy współpracę w różnym zakresie sponsorowania:

  • Doposażenie przedszkola w pomoce dydaktyczne dla dzieci słabo widzących i niewidomych, zabawki, sprzęt komputerowy, artykuły plastyczne, biurowe, środki czystości, itp.
  • Całkowite lub częściowe finansowanie organizowanych imprez, teatrzyków, wycieczek, zajęć dodatkowych, festynów, nagród konkursowych, upominków dla dzieci, np. mikołajkowych, z okazji Dnia Dziecka, itp.
  • Organizację szkoleń , warsztatów dla rodziców i nauczycieli, spotkań, pogadanek, itp.
  • Inne atrakcyjne propozycje.

W zamian oferujemy zamieszczenie informacji o sponsorze na stronie internetowej placówki oraz tablicach ogłoszeniowych w budynku przedszkola.

Każdy nasz sponsor jest nagradzany pięknymi pracami dzieci, które z powodzeniem mogą udekorować firmowe ściany.

 

Wspierają nas:

 

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych

Dzięki środkom otrzymanym z KDPW w 2011r. został zakupiony nowy sprzęt medyczny do gabinetu okulistyczno-ortoptycznego. Nowy tonometr oraz lampa szczelinowa służą do diagnozy okulistycznej i leczenia naszych dzieci.

Natomiast środki finansowe otrzymane w 2012r. zostały przeznaczone na zakup nowego sprzętu na plac zabaw oraz dalsze doposażenie gabinetu okulistycznego. Nowe huśtawki, karuzela i bujaki to ogromna radość dla naszych dzieci.

W 2013r. także mogliśmy liczyć na hojność KDPW. Dzięki wsparciu finansowemu doposażyliśmy przedszkolny plac zabaw w Jeepa na sprężynie, który cieszy się ogromną popularnością wśród dzieci. Dużym przedsięwzięciem było również zakupienie altany ogrodowej która posłużyła do stworzenia “Zielonego kącika edukacyjnego”, w którym w okresie letnim prowadzone są zajęcia na świeżym powietrzu. Również wyposażenie gabinetu okulistyczno-ortoptycznego zostało wzbogacone o kasetę szkieł próbnych, oprawki uniwersalne, pupilimetr elektroniczny i tablice do badania wzroku dzieci.

 

Fundacja „Pomóżmy Dzieciom”

Fundacja “Pomóżmy Dzieciom” w 2011r. przeznaczyła środki finansowe na zakup drobnego sprzętu do terapii Integracji Sensorycznej oraz zakup pomocy dla dzieci niewidomych.

 

Fundacja „Przygoda z Edukacją”

Dzięki fundacji przedszkole otrzymało nową tablicę interaktywną wraz z projektorem, laptopem i oprogramowaniem.