Rekrutacja

Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA SPECJALNEGO NR 245 DLA DZIECI SŁABOWIDZĄCYCH W WARSZAWIE

ODBYWA SIĘ W SPOSÓB TRADYCYJNY POPRZEZ ZŁOŻENIE DOKUMENTÓW W WERSJI PAPIEROWEJ  

Podstawą przyjęcia dziecka do przedszkola jest posiadanie orzeczenia do kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność wzrokową dziecka.

Rodzice/opiekunowie prawni dzieci, które już uczęszczają do naszej placówki w dniach 14.02.-20.02.2019r. składają “Potwierdzenie woli kontynuowania przez dziecko edukacji przedszkolnej w kolejnym roku szkolnym”.

Rekrutacja na wolne miejsca do przedszkola na rok szkolny 2019/2020 będzie odbywała się w dniach 21.02-15.03.2019r. W przypadku dalszych wolnych miejsc dziecko z orzeczeniem do kształcenia specjalnego może być przyjęte poza okresem rekrutacji oraz w trakcie trwania roku szkolnego.

Rodzice/opiekunowie dziecka składają osobiście u Dyrektora przedszkola:

  • Kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola
  • Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
  • Akt urodzenia dziecka (do wglądu) lub inny dokument (np. Książeczka zdrowia) poświadczający datę urodzenia dziecka

Decyzję o zakwalifikowaniu dziecka do przedszkola podejmuje Komisja rekrutacyjna na podstawie wolnych miejsc w danej grupie przedszkolnej, do której dziecko będzie mogło być przyjęte.

Bardzo prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny w celu umówienia się na spotkanie z Dyrektorem przedszkola tel. 22 834 06 89, e-mail: sekretariat@przedszkole245.waw.pl lub rodzice@przedszkole245.waw.pl

Dokumenty do pobrania:

harmonogram rekrutacji do PS245_2019-20 (1)

Regulamin-rekrutacji-dzieci-do-PS-245-2018 (1)

karta-zgloszenia-dziecka-do-przedszkola-2019_2020 (2)