Sposób pobierania opłat

Informację o dokonywaniu płatności za żywienie w miejskich przedszkolach zawiera Zarządzenie Nr 1302/2017 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia warunków korzystania ze stołówek w przedszkolach i szkołach m.st. Warszawy oraz upoważnienia dyrektorów szkół i przedszkoli do zwalniania z opłat za posiłki. Zarządzenie Prezydenta m. st. Warszawy

ŻYWIENIE

NR KONTA w Citi Banku Handlowym:  67 1030 1508 0000 0005 5020 2069

ODBIORCA: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Bielany, ul. Żeromskiego 29, Warszawa 01-882

TYTUŁ WPŁATY: imię i nazwisko dziecka, miesiąc

Szczegóły należności za żywienie znajdziecie Państwo w Iprzedszkolu, zakładka należności, załącznik Zestawienie opłat – szczegóły.

FUNDUSZ RADY RODZICÓW

NR KONTA w BNP Paribas: 75 1750 0012 0000 0000 3850 3097

ODBIORCA: Rada Rodziców przy Przedszkolu Specjalnym nr 245 dla Dzieci Słabowidzących „Sowy Mądrej Głowy”, ul. Pruszyńskiego 1, Warszawa 01-870

TYTUŁ WPŁATY: imię i nazwisko dziecka, miesiąc

ODPISY

W przypadku nieobecności dziecka odpisy/odliczenia będą naliczane z dwumiesięcznym opóźnieniem.

Poniższa tabela określa terminy dokonywania wpłat i odliczeń za zgłoszone nieobecności dziecka.

MIESIĄC ŻYWIENIA

TERMIN WPŁATY

ODLICZENIE ZA NIEOBECNOŚCI

wrzesień

do 11 września

w listopadzie

październik

do 30 września

w grudniu

listopad

do 31 października

w styczniu

grudzień

do 30 listopada

w styczniu

styczeń

do 8 stycznia

w marcu

luty

do 31 stycznia

w kwietniu

marzec

do 29 lutego

w maju

kwiecień

do 31 marca

w czerwcu

maj

do 30 kwietnia

we wrześniu następnego roku szkolnego lub zwrot nadpłaty na konto rodziców

czerwiec

do 31 maja

we wrześniu następnego roku szkolnego lub zwrot nadpłaty na konto rodziców