Kontakt

Nasze przedszkole prowadzi rekrutację metodą tradycyjną, tzn. należy zgłosić dziecko bezpośrednio do przedszkola. Nie prowadzimy elektronicznego zapisu dzieci do przedszkola.

Przyjmujemy dzieci ze schorzeniami narządu wzroku, posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane ze względu na problemy wzrokowe dziecka.

tel: 22-834-06-89
kom.: 517 207 794
email: ps245@eduwarszawa.pl

Przedszkole nr 245 dla Dzieci Słabowidzących „Sowy Mądrej Głowy”
ul. Pruszyńskiego 1
01-870 Warszawa

NIP 118-13-96-509
REGON 01199576