Zajęcia ze specjalistami

W naszym przedszkolu dzieci objęte są opieką następujących specjalistów:

Zajęcia z ortoptystą i terapeutą widzenia

Terapia logopedyczna

Terapia Integracji Sensorycznej

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Zajęcia z psychologiem

Orientacja przestrzenna