Zajęcia ze specjalistami

W naszym przedszkolu dzieci objęte są opieką następujących specjalistów:

Zajęcia z ortoptystą i terapeutą widzenia

Zajęcia z logopedą

Zajęcia z fizjoterapeutą i terapeutą Integracji Sensorycznej

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Zajęcia z psychologiem

Zajęcia z orientacji przestrzennej