Organizacja Przedszkola

  • Dyrektorem naszego przedszkola jest pani mgr Grażyna Szeplewicz.
  • Mamy wysoko wyspecjalizowaną kadrę pedagogiczną, która na bieżąco podnosi swoje kwalifikacje, poprzez liczny udział w dokształcaniu indywidualnym i zbiorowym.
  • Wszyscy jesteśmy odpowiednio przygotowani do pracy z dziećmi słabowidzącymi.
  • Przedszkole posiada 4 oddziały. W każdym z nich pracują dwie nauczycielki i jedna pomoc nauczyciela.
  • W każdej grupie przedszkolnej jest 10 dzieci.
  • Przedszkole realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz pełni funkcję profilaktyczno-leczniczą.
  • Placówka zatrudnia specjalistów. Nasze dzieci objęte są fachową opieką lekarza okulisty, terapeuty widzenia/ortoptystki, która usprawnia wzrok dzieci poprzez odpowiednie ćwiczenia ortoptyczne i pleoptyczne, a także opieką logopedy, psychologa, fizjoterapeuty, terapeuty integracji sensorycznej oraz instruktora orientacji przestrzennej.
  • Przedszkole jest jednostką budżetową i funkcjonuje w oparciu o plan finansowy na dany rok kalendarzowy.

Rozkład dnia przedszkolnego:

7.00 – 8.30 schodzenie się dzieci
8.30 – 9.00 śniadanie
9.00 – 12.00 zajęcia zorganizowane w grupach
12.00 – 12.30 obiad
13.00 – 15.00 zajęcia dodatkowe i podwieczorek (młodsze grupy : 13.00 – 14.30 – leżakowanie)
15.00 – 17.00 zabawa dowolna, odbieranie dzieci z przedszkola