Oferta

 • Proponujemy każdemu dziecku bogaty wachlarz zajęć i ćwiczeń usprawniających zarówno wzrok jak i rozwój psychomotoryczny. Duży nacisk kładziemy na indywidualność dziecka.
 • Każdemu dziecku wykonujemy WOPFD oraz konstruowany jest Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny.
 • Prowadzimy profilaktykę dysleksji u dzieci poprzez stosowanie ćwiczeń grafomotorycznych, przygotowujących do nauki pisania –opracowanych przez prof. Martę Bogdanowicz.
 • Dbamy o prawidłowy rozwój mowy poprzez wykorzystanie metody tzw. rytmogestów (Psychostymulacyjne metody kształtowania mowy i myślenia wg Młynarskiej i Smreka).
 • Wprowadziliśmy także metodę wspomagania rozwoju umysłowego prof. E. Gruszczyk –Kolczyńskiej i E. Zielińskiej.
 • Rozwijamy umiejętności matematyczne metodą Matematyczne Ogrody Willego
 • Realizujemy Miejski Program Wspierania Edukacji Ekologicznej m.st. Warszawy dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
 • Dodatkowo stosujemy różne formy ekspresji plastycznej do rozwijania u dzieci ekspresji słownej, zainteresowania sztuką, kształtowania emocji i rozwijania uczuć wyższych.
 • W pracy z dziećmi wykorzystujemy w szerokim zakresie elementy pedagogiki zabawy oraz umiejętności komunikacji interpersonalnej.
 • Specyfiką naszego przedszkola jest to, że oprócz funkcji dydaktyczno – wychowawczej, pełnimy funkcję profilaktyczno –leczniczą. Zajmujemy się leczeniem i rehabilitacją wzroku naszych dzieci.   Jest to szczególnie ważne w przypadku małych dzieci, u których mięśnie gałki ocznej są jeszcze bardzo elastyczne i podatne na zmiany, dlatego ćwiczenia ortoptyczne i pleoptyczne oraz terapia widzenia, które prowadzimy w naszym przedszkolu przynoszą doskonałe efekty. Obejmujemy opieką okulistyczną dzieci słabowidzące, z wadami wzroku, zezem, niedowidzeniem i innymi chorobami oczu. Lekarz okulista bada dzieci, a zalecone ćwiczenia prowadzi pani ortoptystka.
 • Posiadamy doskonale wyposażony gabinet okulistyczno –ortoptyczny, w którym pod fachową opieką terapeuty widzenia/ortoptystki, dzieci ćwiczą wzrok na specjalistycznym sprzęcie medycznym.
 • Wszystkie dzieci objęte są szczególną opieką psychologa, logopedy , pedagoga-terapeuty i terapeuty integracji sensorycznej, którzy poprzez odpowiednie zajęcia i ćwiczenia dbają o to, by dziecko rozwijało się harmonijnie i mogło z powodzeniem kontynuować naukę w szkole podstawowej odnosząc w niej sukcesy.
 • W ramach zajęć dodatkowych oferujemy dzieciom zajęcia rytmiczne, gimnastykę korekcyjną, język angielski i tańce.
 • Duży nacisk kładziemy na rozwój emocjonalno-społeczny dzieci. W działaniach wychowawczych kierujemy się zasadami Porozumienia bez przemocy M.Rosenberga, Pozytywnej Dyscypliny. Rozwijamy umiejętność rozpoznawania emocji u siebie i innych, wzajemnej życzliwości. Prowadzimy ćwiczenia uważności (Mindfullnes).
 • Dla dzieci nowoprzyjętych proponujemy zajęcia adaptacyjne, prowadzone dla dzieci i rodziców w  czerwcu każdego roku szkolnego.
 • Raz w miesiącu dzieci biorą udział w koncertach muzycznych i przedstawieniach teatralnych.
 • Uczestniczymy w licznych imprezach dzielnicowych i ogólnowarszawskich. Organizujemy wycieczki do teatrów, muzeów i innych instytucji kultury.
 • Prace plastyczne naszych dzieci prezentowane są na wystawach krajowych i międzynarodowych.
 • Szczególną opieką i wsparciem obejmujemy rodziców naszych dzieci, z którymi staramy się ściśle współpracować i ujednolicać działania wychowawcze wobec dzieci w duchu rodzicielstwa bliskości. Tylko wtedy nasza praca i praca rodziców przynosi oczekiwane efekty.