Realizowane projekty

W roku szkolnym 2019/2020 nasze przedszkole realizuje następujące projekty

i programy:

Porozumienie bez Przemocy (PBP, ang. nonviolent communication, NVC)

To metoda komunikacji z innymi, której celem jest wyeliminowanie przemocy (słownej, fizycznej i emocjonalnej). Twórcą tego sposobu porozumiewania się jest Marshall B. Rosenberg. „Porozumienie bez Przemocy” można określić mianem filozofii, której istotą jest dawanie z serca i współczucie. Intencją prowadzonych zajęć w duchu „Porozumienia bez Przemocy” jest krzewienie wśród dzieci i dorosłych komunikacji opartej na wzajemnym szacunku i akceptacji. Takie podejście pozwala odkryć potencjał i wewnętrzne piękno w naszych dzieciach oraz w nas samych. Dlatego też w czasie zajęć nie ma rad. Ich miejsce zajęło zaciekawienie drugim człowiekiem – jego emocjami i potrzebami.

Uważność i Spokój Żabki Eline Snel – Mindfulness.

Uważność to skupianie się na tym co jest teraz. Co widzę, co słyszę, co czuję. Obserwowanie siebie, swojego otoczenia, swojego wnętrza. Pozwala na lepsze poznanie własnego ciała, radzenie sobie z trudnymi emocjami, takimi jak złość czy smutek, uciszanie myśli, które nie dają nam nic poza zmartwieniami, naukę bycia miłym dla świata i dla siebie.

Chronimy Dzieci

To program profilaktyki przemocy wobec dzieci, którego autorem jest „Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę”. Nasza placówka ustanowiła i wprowadziła w życie „Politykę ochrony dzieci przed krzywdzeniem” i zapewnienia im bezpieczeństwa. 

Program Bezpieczny Patrol 

Program realizowany jest pod patronatem PCK. Dotyczy szeroko rozumianego bezpieczeństwa i bezpiecznych zachowań oraz pierwszej pomocy. Partnerem programu jest firma VIMN Poland Sp. z o.o. (Nickelodeon), która jest właścicielem licencji do bajki „Psi Patrol”. Postaci z bajki są bohaterami zeszytów ćwiczeń dla dzieci w 2 grupach wiekowych: 3-4 lata i 5-6 lat.

Program zawiera 6 głównych tematów: wiedza na temat bezpieczeństwa (numery alarmowe), bezpieczeństwo na drodze, bezpieczeństwo podczas uprawiania sportu, bezpieczeństwo podczas wakacji, bezpieczeństwo w zimie, ekologia i recykling.

Warszawski Program Edukacji Kulturalnej

Nasze przedszkole uczestniczy w „Warszawskim Programie Edukacji Kulturalnej”. Edukacja kulturalna zawiera wiedzę z dziedziny pedagogiki, wychowania, edukacji, jak i kultury. Ma ona za zadanie nie tylko nauczanie w zakresie kompetencji kulturowych, przekazywanie informacji i wywieranie wpływów odnośnie określonych zachowań uznanych za zgodne z kanonem kulturowym, ale przede wszystkim tworzenie warunków do rozwijania uczestnictwa w kulturze w postaci aktywności twórczej poprzez zwiększanie oferty kulturalnej i artystycznej, jak również wprowadzanie i poszerzanie działań z obszaru edukacji w instytucjach i podmiotach kultury.

 

Czyste powietrze wokół nas

Program profilaktyki antynikotynowej. Ma na celu nabywanie przez dzieci wiedzy na temat szkodliwości dymu tytoniowego oraz poznawanie sposobów radzenia sobie w sytuacjach, w których narażone są na przebywanie z osobami palącymi

Program jest opracowany przez Państwową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną : Oddział Promocji Zdrowia

 

Więcej wiem, mniej choruję

Program edukacyjny dotyczący profilaktyki chorób zakaźnych i zachowań ograniczających ryzyko zakażenia wszawicą i odkleszczowym zapaleniem mózgu. Celem jest promowanie nawyków higienicznych oraz wykonywanie szczepień ochronnych.

Program jest opracowany przez Państwową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną : Oddział Promocji Zdrowia