Nasi sponsorzy

Serdecznie zapraszamy Firmy i Fundacje do dołączenia do grona Sponsorów naszej placówki. Wszystkie uzyskane przez nas środki przeznaczamy na cele przedszkolne!

Zostań sponsorem!

Nasza placówka jest miejscem specjalistycznej opieki okulistyczno-edukacyjnej dla dzieci z różnymi schorzeniami narządu wzroku. Staramy się zapewnić zarówno profesjonalną opiekę medyczną, jak i bogatą ofertę programową dla dzieci do nas uczęszczających. Wymaga to nie tylko dużego zaangażowania i czasu wszystkich osób pracujących w przedszkolu, ale także pieniędzy.

Chętnie nawiążemy współpracę w różnym zakresie sponsorowania:

  • Doposażenie przedszkola w pomoce dydaktyczne dla dzieci słabo widzących i niewidomych, zabawki, sprzęt komputerowy, artykuły plastyczne, biurowe, środki czystości, itp.
  • Całkowite lub częściowe finansowanie organizowanych imprez, teatrzyków, wycieczek, zajęć dodatkowych, festynów, nagród konkursowych, upominków dla dzieci, np. mikołajkowych, z okazji Dnia Dziecka, itp.
  • Organizację szkoleń , warsztatów dla rodziców i nauczycieli, spotkań, pogadanek, itp.
  • Inne atrakcyjne propozycje.

W zamian oferujemy zamieszczenie informacji o sponsorze na stronie internetowej placówki oraz tablicach ogłoszeniowych w budynku przedszkola.

Każdy nasz sponsor jest nagradzany pięknymi pracami dzieci, które z powodzeniem mogą udekorować firmowe ściany.

 

Wspierają nas:

Fundacja „Przygoda z Edukacją”

Fundacja organizuje co roku zbiórkę 1% na rzecz naszego przedszkola. Pozyskane w ten sposób pieniądze przeznaczamy na zakup sprzętu do diagnozy i terapii dzieci. Dziękujemy!