O nas

Nasze przedszkole istnieje od 1967 r. a od 1975 r. jesteśmy przedszkolem specjalnym dla dzieci słabowidzących.

  • Dzieci objęte są fachową opieką lekarza okulisty, terapeuty widzenia, ortoptystki, a także opieką logopedy, psychologa, terapeuty integracji sensorycznej, instruktora orientacji przestrzennej i pedagoga-terapeuty, który prowadzi zajęcia korekcyjno-kompensacyjne.
  • Obok zadań, jakie spełnia każde przedszkole, czyli sprawowania opieki nad dziećmi i prawidłowego przygotowania ich do podjęcia nauki szkolnej, nasze przedszkole pełni funkcję profilaktyczno-leczniczą. Prowadzimy leczenie i rehabilitację wzroku, dostosowaną do potrzeb psychofizjologicznych i zdrowotnych każdego dziecka. Głównie wyprowadzamy dzieci z niedowidzeń i zeza, tj. usprawniamy widzenie obuoczne.
  • Dzieci bawią się i uczą w czterech grupach wiekowych: 3-latków, 4-latków, 5-latków, 6-latków.
  • Ogromną zaletą naszej placówki są małe grupy. Umożliwia to indywidualne i dokładne poznanie każdego dziecka i jego potencjału rozwojowego.
  • Posiadamy pięknie wyposażone sale i zielony ogród, w którym dzieci bawią się na świeżym powietrzu.
  • W pracy z dziećmi stosujemy różne formy wyzwalania ich aktywności, rozwijamy zdolności, wspieramy sfery deficytowe.
  • Kochamy i akceptujemy wszystkie dzieci. Promujemy podmiotowe i bardzo indywidualne podejście do każdego dziecka. Dla nas najważniejszy jest ten Mały Człowiek, powierzony nam pod opiekę.
  • Dzięki ścisłej współpracy zespołu medycznego z kadrą pedagogiczną szczycimy się dużymi osiągnięciami w dziedzinie leczenia i rehabilitacji wzroku dzieci oraz bardzo dobrym przygotowaniem dzieci do podjęcia nauki szkolnej. Nasze dzieci kontynuują edukację w szkołach masowych i mimo swoich problemów zdrowotnych, związanych ze wzrokiem (często bardzo poważnych), świetnie sobie w nich radzą.