Sposób pobierania opłat

Tekst ujednolicony Uchwały Nr XVII/326/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie opłat za świadczenia i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowania i opiekę w przedszkolach m.st. Warszawy.

Zobacz tekst jednolity Uchwały