Organizacja Przedszkola

  • Dyrektorem naszego przedszkola jest pani mgr Grażyna Szeplewicz.
  • Mamy wysoko wyspecjalizowaną kadrę pedagogiczną, która na bieżąco podnosi swoje kwalifikacje, poprzez liczny udział w dokształcaniu indywidualnym i zbiorowym.
  • Wszyscy jesteśmy odpowiednio przygotowani do pracy z dziećmi niedowidzącymi.
  • Przedszkole posiada 4 oddziały. W każdym z nich pracują dwie nauczycielki i jedna pomoc nauczyciela.
  • Niewątpliwą zaletą naszej placówki są mało liczne grupy.
  • Przedszkole zatrudnia specjalistów: lekarza okulistę, ortoptystkę (prowadzącą ćwiczenia wzroku), psychologa, pedagoga, logopedę i terapeutę integracji sensorycznej.
  • Nasze dzieci objęte są fachową opieką lekarza okulisty, pani ortoptystki, która usprawnia wzrok dzieci poprzez odpowiednie ćwiczenia ortoptyczne i pleoptyczne, a także opieką logopedy, psychologa, pedagoga oraz rehabilitanta i terapeuty integracji sensorycznej.
  • Przedszkole jest jednostką budżetową i funkcjonuje w oparciu o plan finansowy na dany rok kalendarzowy.

Rozkład dnia przedszkolnego:

7.00 – 8.20 schodzenie się dzieci
8.30 – 9.00 śniadanie
9.00 – 12.00 zajęcia zorganizowane w grupach
12.00 – 12.30 obiad
13.00 – 15.30 zajęcia dodatkowe i podwieczorek (młodsze grupy : 13.00 – 14.15 – leżakowanie)
15.30 – 17.30 zabawa dowolna, odbieranie dzieci z przedszkola