Zajęcia dodatkowe

Oto zajęcia, na jakie uczęszczają nasze Dzieci.

Język angielski

Zajęcia z języka angielskiego od 01.09.2017 r. odbywają się w ramach „Podstawy programowej wychowania przedszkolnego”. Prowadzą je p. Justyna Kisielewska i p. Kasia Jaworska w poniedziałki i środy.

Pracownia plastyczna

Zajęcia w pracowni plastycznej prowadzą wszyscy nauczyciele wg ustalonej kolejności. Udział w zajęciach biorą chętne dzieci z grupy III i IV. Opiekę nad pracownią sprawuje p. Paulina Krzyżanowska.

Dogoterapia

Zajęcia dla wszystkich dzieci prowadzi p. Wiola Bartkiewicz – w środy.

Gimnastyka

Gimnastykę dla naszych przedszkolaków prowadzą p. Dorota Terkiewicz i p. Agnieszka Gańko-Sałata we wtorki i czwartki.

Tańce

Zajęcia prowadzi w poniedziałki p. Ewa Waśkiewicz.

Pracownia „Twórczy przedszkolak”

Zajęcia w pracowni prowadzą wszyscy nauczyciele wg. ustalonej kolejności. Udział w zajęciach biorą chętne dzieci z grupy III i IV. Opiekunem pracowni jest p. Dorota Terkiewicz.