Rekrutacja

Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA SPECJALNEGO NR 245 DLA DZIECI SŁABOWIDZĄCYCH W WARSZAWIE

ODBYWA SIĘ W SPOSÓB TRADYCYJNY POPRZEZ ZŁOŻENIE DOKUMENTÓW W WERSJI PAPIEROWEJ  

Podstawą przyjęcia dziecka do przedszkola jest posiadanie orzeczenia do kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność wzrokową dziecka.

Rodzice/opiekunowie prawni dzieci, które już uczęszczają do naszej placówki w dniach 22.02.-28.02.2022r. składają „Potwierdzenie woli kontynuowania przez dziecko edukacji przedszkolnej w kolejnym roku szkolnym”.

Rekrutacja na wolne miejsca do przedszkola na rok szkolny 2022/2023 będzie odbywała się w dniach 01.03-15.04.2022r. W przypadku dalszych wolnych miejsc dziecko z orzeczeniem do kształcenia specjalnego może być przyjęte poza okresem rekrutacji oraz w trakcie trwania roku szkolnego.

Rodzice/opiekunowie dziecka składają osobiście u dyrektora przedszkola:

  • Kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola
  • Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

Decyzję o zakwalifikowaniu dziecka do przedszkola podejmuje komisja rekrutacyjna na podstawie wolnych miejsc w danej grupie przedszkolnej, do której dziecko będzie mogło być przyjęte.

Bardzo prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny w celu umówienia się na spotkanie z dyrektorem przedszkola tel. 22 834 06 89, e-mail: sekretariat@przedszkole245.waw.pl lub rodzice@przedszkole245.waw.pl

Dokumenty do pobrania:

Harmonogram rekrutacji do PS245_2022_2023

Regulamin rekrutacji dzieci do PS 245_2022-2023